Top 3 ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất

lãi suất thẻ tín dụngLãi suất thẻ tín dụng là một đặc điểm rất quan trọng khi bạn tiến hành chọn 1 chiếc thẻ tín dụng. Lãi suất thẻ tín dụng có tác động rất lớn nếu bạn là người thường xuyên trễ hạn việc thanh toán các khoản nợ từ thẻ tín dụng. Tuy nhiên tại 3 ngân hàng này, bạn sẽ không còn quá lo lắng khi chẳng may trễ hạn.

Lãi suất thẻ tín dụng là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng là khái niệm dùng để chỉ mức lãi suất mà chủ thẻ tín dụng phải chịu khi thanh toán chậm khoản dư nợ thẻ tín dụng của tháng kề trước.

Cần đặc biệt lưu ý, khi bạn thanh toán hóa đơn sao kê thẻ tín dụng, bạn phải thanh toán đủ đến từng đồng. Giả sử số tiền phải trả trên sao kê là 4.552.200 đồng, thì bạn phải trả đủ số này, nếu bạn trả 4.552.000 đồng thì bạn vẫn sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng trên toàn bộ số tiền 4.552.200 đồng trong tháng đó cho dù bạn chỉ thiếu có 200 đồng.

Điều lưu ý tiếp theo là một khi bạn bị tính lãi suất thẻ tín dụng, bạn cần ít nhất 2 tháng để có thể tiếp tục được miễn lãi. Điều này có nghĩa là, nếu bạn đã bị tính lãi suất thẻ tín dụng ở tháng n vì không trả nợ đầy đủ số tiền trên sao kê (đến từng đồng), thì tháng n + 1 bạn vẫn tiếp tục bị tính lãi suất nếu bạn tiến hành quẹt thẻ trong tháng này.

Chỉ đến tháng n + 2 bạn thanh toán đầy đủ tiền trên sao kê tháng thứ n + tháng n + 1 cộng với khoản lãi suất thẻ tín dụng của 2 tháng này bạn mới có thể tiếp tục được miễn lãi.

Điều này có nghĩa là, một khi bạn thanh toán trễ hạn hoặc không đầy đủ số tiền in trên sao kê ở tháng n, tháng n + 1 bạn không nên mua bất cứ thứ gì bởi vì khi bạn mua hàng, lãi suất thẻ tín dụng sẽ được kích hoạt cho lần mua sắm đó.

Ví dụ vào ngày 1/1 bạn dùng thẻ tín dụng để thanh toán 1 món hàng 5 triệu đồng, đến ngày 30/1 sao kê sẽ được gửi đến bạn, số tiền bạn cần thanh toán là 5 triệu đồng, thời hạn tối đa để thanh toán mà không phải chịu lãi suất là ngày 15/2 (15 ngày sau ngày sao kê), nhưng đến ngày 15 bạn thiếu tiền và chỉ thanh toán được 4 triệu đồng. Sau đó ngày 18/2 bạn dùng thẻ tín dụng để thanh toán 1 món hàng với trị giá 3 triệu đồng.

Vậy số tiền mà bạn phải thanh toán trong tháng 3 (ngày 15/3) là bao nhiêu?

Lúc bạn thanh toán thiếu số tiền in trên sao kê tại ngày 15/2 (4 triệu đồng vs 5 triệu đồng) lãi suất thẻ tín dụng đã được kích hoạt, bạn sẽ bị tính lãi suất của toàn bộ tháng 1 trên số tiền 5 triệu đồng, bạn cũng sẽ bị tính lãi suất trên số tiền 5 triệu đồng từ ngày 01/2 – 14/2; từ ngày 15/2 – 17/2 bạn bị tính lãi suất thẻ tín dụng trên số tiền 1 triệu đồng (do ngày 15/2 đã tiến hành thanh toán 4 triệu đồng); từ ngày 18/2 – 28/2 bạn sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng trên số tiền 4 triệu đồng (1 triệu đồng nợ cũ + 3 triệu đồng nợ mới).

Tất cả số tiền này (chi phí lãi suất thẻ tín dụng) + số tiền bạn nợ tháng 1 (1 triệu đồng) + số tiền bạn nợ tháng 2 (3 triệu đồng) bạn có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn tại ngày 15/3. Nếu bạn trả đầy đủ và đúng hạn vào ngày 15/3, bạn có thể tiếp tục mua sắm với thẻ tín dụng và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng tiếp tục cho bạn hưởng lãi tối đa trong vòng 45 ngày.

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng?

Biết được cách tính lãi suất thẻ tín dụng là điều cực kỳ cần thiết nếu bạn không muốn ôm đống nợ nần mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Như chúng ta đã biết, thẻ tín dụng thường có lãi suất rất cao, thêm vào đó các loại phí phạt khi thanh toán trễ hạn cũng không phải thấp. Do đó bạn phải chú ý để không rơi vào thảm cảnh mất tiền oan.

Thông thường trên sao kê tài khoản thẻ tín dụng sẽ có những con số sau mà bắt buộc bạn cần chú ý:

 • Ngày sao kê thẻ tín dụng: Là ngày ngân hàng chốt các giao dịch phát sinh bằng thẻ tín dụng trong tháng và gửi báo cáo cho bạn. Ngày sao kê cố định trong 1 tháng.
 • Chu kỳ thanh toán (Billing cycle): Đây là khoảng thời gian giữa hai lần sao kê gần nhất của ngân hàng. Các giao dịch phát sinh trong chu kỳ này sẽ được ngân hàng gửi sao kê cho bạn. Vì ngày sao kê cố định hàng tháng nên chu kỳ thanh toán thường là 1 tháng. Đây cũng là thời gian được miễn lãi suất.
 • Thời gian ân hạn (Grace period): Đây là thời gian ngân hàng gia hạn thêm để bạn có thêm thời gian thanh toán đủ số tiền đã dùng cho ngân hàng. Thời gian ân hạn có thể từ 15 tới 25 ngày.
 • Phí phạt chậm thanh toán: Là khoản phí khách hàng thẻ tín dụng phải chịu nếu không thanh toán đủ và đúng hạn số tiền thanh toán tối thiểu. Trên sao kê hàng tháng gửi khách hàng luôn có thông tin về tổng số tiền bạn chi tiêu trong chu kỳ thanh toán, số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn là ngày cuối cùng khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng ít nhất số tiền tối thiểu. Nếu bạn không trả được đầy đủ tiền chi tiêu, thì phải trả ít nhất là khoản tối thiểu này. Nếu không bạn sẽ bị phạt vì chậm trả nợ.

Ở các định nghĩa này, bạn cần lưu ý 2 vấn đề:

 1. Khi bạn không có đủ tiền để thanh toán toàn bộ số tiền đã chi tiêu bằng thẻ tín dụng thì bạn hãy đóng số tiền thanh toán tối thiểu để tránh phát sinh phí phạt.
 2. Bạn cần thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ số tiền đã chi tiêu cho đến ngày chốt sao kê không thiếu dù chỉ 1 đồng và không trễ dù chỉ 1 ngày để được miễn lãi và không bị tính lãi suất thẻ tín dụng.

Lãi suất thẻ tín dụng được áp dụng trong 2 trường hợp:

 1. Thanh toán 1 phần số dư cuối kỳ vào ngày đến hạn thanh toán. Trong trường hợp này, nếu bạn thanh toán lớn hơn hoặc bằng khoản thanh toán tối thiểu, bạn không bị phạt chậm thanh toán nhưng lãi suất thẻ tín dụng sẽ được kích hoạt.
 2. Thanh toán toàn bộ số tiền nhưng sau ngày đến hạn thanh toán (cuối thời gian ân hạn). Trong trường hợp này bạn vừa chịu phí phạt trả chậm, vừa bị áp dụng lãi suất thẻ tín dụng cho các giao dịch phát sinh.

Lãi suất thẻ tín dụng sẽ được tính dựa trên số dư cuối ngày trên cơ sở tính lãi hàng ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Số dư cuối ngày được hiểu là tổng số tiền phát sinh còn nợ đến cuối ngày giao dịch nào đó. Chẳng hạn tại ngày 10/7 bạn chi tiêu 5 triệu đồng, trước đó bạn chưa thực hiện giao dịch nào thì số dư cuối ngày 10/7 của bạn là 5 triệu đồng. Giả sử trước đó bạn đã chi tiêu 3 triệu đồng và vẫn chưa thanh toán khoản tiền đó thì số dư cuối ngày 10/7 của bạn là 8 triệu đồng.

Lãi suất mỗi ngày (daily interest rate): thường thì ngân hàng sẽ cung cấp thông tin lãi suất thẻ tín dụng trên năm (APR = Annual Percentage Rate). Bạn sẽ phải quy đổi ra lãi suất hàng ngày (APR/365).

Tổng số tiền lãi suất thẻ tín dụng phải trả trong kỳ sao kê là tổng tất cả các khoản lãi suất theo ngày được tính dựa trên số dư cuối ngày cho đến ngày thanh toán.

Lãi suất thẻ tín dụng thấp mang lại lợi ích gì cho bạn?

Như bạn thấy, nếu một khách hàng thường xuyên trả nợ đầy đủ và đúng hạn họ sẽ chẳng quan tâm đến lãi suất thẻ tín dụng và nếu họ trả đầy đủ và đúng hạn, sẽ chẳng bao giờ phải chịu mức lãi suất kia. Khi đó bạn nên chú ý nhiều đến các ưu đãi của thẻ.

Nhưng nếu bạn thường xuyên trễ hạn trong việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, một chiếc thẻ tín dụng lãi suất thấp là điều cần thiết để giảm thiểu số tiền phải trả.

Số tiền tối thiểu thường là tương đối thấp, do đó bạn có thể không cần quan tâm đến phí phạt, thế nhưng lãi suất thẻ tín dụng thì lại là 1 chuyện khác, nhiều khi bạn vung tay quá trán và mất kiểm soát tài chính trong 1 tháng, sẽ là khôn ngoan hơn nếu bạn giảm đến mức thấp nhất số tiền phải trả. Khi đó 1 chiếc thẻ tín dụng lãi suất thấp sẽ phát huy tác dụng của nó.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp sẽ phát huy hiệu quả tối đa nếu được đi kèm với điều kiện được trả góp tại nhiều đối tác. Vì thông thường, lãi suất và phí trả góp thường cao hơn rất nhiều so với việc mua sắm bằng thẻ tín dụng. Trong tình huống này, một chiếc thẻ tín dụng lãi suất thấp sẽ là lựa chọn khôn ngoan thay vì phải mua hàng trả góp thông qua các công ty tài chính hoặc vay tín chấp để thanh toán cho việc mua hàng.

Tuy nhiên vì sự an toàn tài chính của bạn, hãy cố gắng trả hết các khoản nợ thẻ tín dụng càng nhanh càng tốt. Không phải vì chúng có lãi suất thấp mà chúng ta lại quên mất việc thanh toán dư nợ đầy đủ và đúng hạn. Đó luôn là phương cách thông minh nhất khi sử dụng thẻ tín dụng.

Top 3 ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank

Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất, không những thế biểu phí thẻ tín dụng cũng tương đối thấp so với các ngân hàng khác bao gồm cả phí thường niên.

Những thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank ở thời điểm hiện tại có thể kể đến như:

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank Visa Platinum với lãi suất thẻ tín dụng (APR) chỉ 15%/năm.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank Visa chuẩn với lãi suất thẻ tín dụng (APR) chỉ 18%/năm.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank JCB hạng vàng với APR chỉ 18%/năm.

Trong các loại thẻ tín dụng lãi suất thấp này của Vietcombank, nếu bạn quan tâm nhiều đến phí thường niên, bạn có thể chọn thẻ tín dụng Vietcombank Visa Chuẩn, với phí thường niên rất rẻ (100.000 đồng/năm).

Nếu bạn quan tâm nhiều đến các ưu đãi và tiện ích thẻ cộng với lãi suất thẻ tín dụng thấp vì lý do bạn thường xuyên thanh toán trễ hạn các khoản nợ thẻ tín dụng thì thẻ tín dụng Vietcombank Visa Platinum là phù hợp nhất. Thêm nữa bạn còn được nhận tiền hoàn lại với tỷ lệ phổ biến 0,5% và phí giao dịch ngoại tệ thấp (chỉ 2%).

Đặc biệt đối với thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietcombank Visa Platinum số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng chỉ 2%/dư nợ, miễn phí phạt khi thanh toán chậm. Là thẻ tín dụng lãi suất thấp thích hợp nhất mà bạn nên chọn.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp BIDV

Bên cạnh Vietcombank, ngân hàng BIDV cũng là một trong những ngân hàng áp dụng lãi suất thẻ tín dụng tương đối thấp. Các đối thủ của những ngân hàng này thường có lãi suất thẻ tín dụng > 20%/năm. Tuy nhiên nếu sở hữu những thẻ tín dụng sau của BIDV, bạn sẽ được hưởng mức lãi suất thẻ tín dụng chỉ từ 15%.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp BIDV Visa Platinum với lãi suất thẻ tín dụng (APR) chỉ 15%/năm.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp BIDV MasterCard Platinum với lãi suất thẻ tín dụng APR chỉ 15%/năm.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp BIDV Visa Precious với lãi suất thẻ tín dụng APR chỉ 16,5%/năm.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp BIDV Visa Flexi với lãi suất thẻ tín dụng APR chỉ 18%/năm.

Ngoài ra còn có một số thẻ tín dụng đồng thương hiệu lãi suất cũng chỉ từ 18%/năm, bạn có thể lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Ưu điểm của Visa Flexi và BIDV Visa Precious là yêu cầu thu nhập để mở thẻ thấp (4 triệu đồng), phí thường niên rẻ (200 nghìn đồng đối với thẻ Visa Flexi và 300 nghìn đồng đối với thẻ tín dụng BIDV Visa Precious), phí giao dịch ngoại tệ thấp (2,1%).  Do đó khá phù hợp với những bạn trẻ mới đi làm.

Thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum và BIDV MasterCard Platinum tuy có lãi suất rất thấp (15%) tuy nhiên điều kiện mở thẻ tương đối khó (yêu cầu thu nhập 20 triệu đồng) do đó không phải ai cũng dễ dàng sở hữu chúng. Nếu bạn muốn 1 thẻ tín dụng với chức năng tương đương mà đòi hỏi yêu cầu dễ hơn thì Vietcombank Visa Platinum là lựa chọn sáng suốt dành cho bạn.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank

Nhắc đến Vietcombank và BIDV mà không nhắc đến Vietinbank sẽ là thiếu sót lớn. Nếu bạn thường xuyên mua sắm online trên Lazada thì thẻ tín dụng Vietinbank là lựa chọn không thể bỏ qua vì mức ưu đãi cho các giao dịch mua sắm trên Lazada lên đến 20%.

Vietinbank khá đa dạng các loại thẻ tín dụng, mức lãi suất chung đang áp dụng hiện tại là 18%. Bạn có thể tham khảo thông tin một số thẻ tín dụng sau đây và xem xét loại thẻ nào phù hợp nhất với bạn.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp quốc tế Vietinbank Premium Banking, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, không có phí thường niên, yêu cầu thu nhập 20 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium Visa Chuẩn, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 120.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium MasterCard Chuẩn, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 120.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium Visa Vàng, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 200.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium MasterCard Vàng, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 200.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium JCB Chuẩn, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 250.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp Vietinbank Cremium JCB Vàng, lãi suất thẻ tín dụng APR 18%, phí thường niên 300.000 đồng, yêu cầu thu nhập 5 triệu đồng.

Ngoài ưu điểm mua sắm trực tuyến ưu đãi qua Lazada, thẻ tín dụng Vietinbank còn có ưu điểm khác là phí chuyển đổi ngoại tệ thấp 2%, phí xử lý giao dịch ngoại tệ cũng rất tốt (chỉ 1%). Phí thường niên các loại thẻ tín dụng tương đối rẻ, mức thu nhập yêu cầu thấp (ngoại trừ thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank Premium Banking, các thẻ tín dụng còn lại yêu cầu mức thu nhập chỉ 5 triệu đồng).

Sẽ có ích cho bạn:

Mua hàng trực tuyến giảm giá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng

Mua hàng trả góp online bằng thẻ tín dụng – Tại sao không?

Hướng dẫn mua điện thoại trả góp lãi suất 0% trên Lazada bằng thẻ tín dụng

Hướng dẫn mua xe trả góp không cần trả trước từ A – Z

Kết luận

Qua bài viết khá dài, đầy đủ và chi tiết này mình hi vọng bạn đọc có thể chọn cho mình một chiếc thẻ tín dụng với  lãi suất thẻ tín dụng thấp phù hợp nhất với bản thân.

Cuộc sống hiện đại có rất nhiều thứ bạn phải chi tiêu và không phải lúc nào bạn cũng có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn đầy đủ và kịp thời. Do đó một thẻ tín dụng lãi suất thấp sẽ là tương đối cần thiết đối với các bạn thường xuyên trễ hạn các khoản nợ tín dụng.

Có rất nhiều loại thẻ tín dụng khác nhau mà bạn có thể lựa chọn, và dĩ nhiên, mình xin nhắc lại lần nữa, bạn chỉ nên chú ý đến lãi suất thẻ tín dụng nếu bạn thường xuyên trễ hạn khoản thanh toán thẻ tín dụng của mình. Bạn có thể tham khảo những bài viết này để có thể lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp nhất với bản thân:

Đừng quên để lại comment nếu bạn gặp phải vấn đề với lãi suất thẻ tín dụng nhé!

3 thoughts on “Top 3 ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất

 1. Ngân hàng vietcombank của mình sao kê vào 20 hàng tháng.
  Ngày 02/4 mình mua hàng với giá trị 8tr
  Ngày 20/4 sao kê 8tr
  Ngày 25/4 mình trả trước 2tr
  Ngày 25/5 mình trả tiếp 2tr
  Ngày 25/6 mình trả hết số tiền còn lại là 4tr thì tổng số lãi mình phải trả là bao nhiêu.

 2. Toi duoc Cty tài chính FE credit cap the tin dung của ngan hang VPB voi sô tien co san trong the la 23.000.000 vnd. Toi đa rut ra su dung va đen thoi điem hien tai toi nhan thong báo khoan thanh toan toi thieu la 1.500.100vnđ. Trong đó phi xu ly la 12.000 vnđ. Lãi suất là 878. 186 vnđ. Xin giai thich dum nhu vay lãi suất la bao nhieu. Trong so tien 1.500.865 vnđ toi phai thanh toan thì tien vốn toi tra lai cho ngan hang đuoc bao nhieu. Va tôi se trả trong thoi gian bao lâu thì mới hêt sô tien toi đã vay. Xin cam on. Vi hien nay toi ko co kha nang đong moi thang sô tien nay. Co the chuyen qua hinh thuc gop nao voi sô tien it hơn ko . Cam on moi nguoi xin huong dân dùm

  1. Đối với thẻ tín dụng FE thì họ áp dụng lãi suất gần giống với lãi suất trả góp hoặc vay tín chấp. Do đó sẽ rất cao. Khoản thanh toán tối thiểu là khoản tiền bạn phải đóng để tránh bị phí phạt chứ không phải số tiền bạn trả để không phải trả lãi thẻ tín dụng bạn nhé, cái lãi suất 878.186 chính là lãi suất của thẻ tín dụng vì bạn đã rút tiền từ thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *