Phân tích báo cáo tài chính từ cơ bản đến nâng cao – Khóa học Kyna điểm 10 cho chất lượng

Đánh giá khóa học "Phân tích BCTC từ cơ bản đến nâng cao" của Kyna
  • Kiến thức
  • Chất lượng Video và tốc độ Load
  • Cách trình bày
  • Tương tác với giảng viên
4.8

Leave a Comment:

Copyright 2016 by KhuongNguyen Blog.   -  Designed by Thrive Themes | Powered by WordPress

Connect With Me: