Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050

65 / 100

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án:

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Về phạm vi, ranh giới và diện tích nghiên cứu lập quy hoạch

Phạm vi, ranh giới, diện tích nghiên cứu lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo phạm vi, ranh giới và diện tích Khu kinh tế Vân Phong đã được xác định tại các Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong; Quỵết định số 380/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030.

Theo đó, Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000 ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000 ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000 ha thuộc hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà được giới hạn như sau:

– Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên.

– Phía Nam giáp phường Ninh Hà, các xã Ninh Quang, Ninh Phú và Ninh Vân của thị xã Ninh Hòa.

– Phía Tây giáp: Tỉnh Phú Yên và các xã Ninh Sơn, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Bình của thị xã Ninh Hòa.

– Phía Đông giáp biển Đông.

3. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch

Quan điểm:

– Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo; là cửa ngõ ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

– Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển; phù họp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

– Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong trên cơ sở khai thác sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên biển; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đối khí hậu.

Mục tiêu:

– Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trở thành vùng động lực phát triển, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.

– Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong theo mô hình phát triển thân thiện môi trường, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút và quy tụ nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triến.

– Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế theo quy định và là công cụ pháp lý để quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của Khu kinh tế theo quy hoạch được duyệt.

4. Tính chất

– Là khu kinh tế tổng họp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước. Trong đó kinh tế biển là nền tảng có cảng trung chuyển Container quốc tế và dịch vụ logistic, đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp giữ vai trò quan trọng, kết hợp phát triển các ngành kinh tế khác.

– Là trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp có những sản phẩm dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế.

– Là khu vực phát triển đô thị thông minh bền vững với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại.

5. Tầm nhìn

– Đến năm 2050 đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, có sự gắn kết giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là khu vực đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao và hạnh phúc.

– Là một khu kinh tế có tính canh tranh cao dựa trên các ngành trọng điểm với lợi thế tự nhiên, là trung tâm hàng hải, du lịch và cửa ngõ giao thương với thế giới của cả vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

– Xây dựng các chính sách đổi mới để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, sẵn sàng phát triển Khu kinh tế một cách bền vững, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường.

6. Quy mô dân số và đất xây dựng

  • Dự báo sơ bộ quy mô dân số:

Dân số hiện trạng: Khoảng 240.600 người; trong đó dân số chính thức là 225.000 người, dân số quy đổi khoảng 15.000 người.

Dân số đến năm 2030: khoảng 350.000 – 380.000 người; trong đó dân số chính thức khoảng 310.000-330.000 người, dân số quy đổi khoảng 50.000 người.

Dân số đến năm 2040: khoảng 500.000 – 550.000 người; trong đó dân số chính thức khoảng 420.000 – 450.000 người, dân số quy đổi khoảng 100.000 người.

  • Dự báo sơ bộ nhu cầu sử dụng đất:

Đất xây dựng đến năm 2030 khoảng 14.000 – 15.000 ha.

Đất xây dựng đến năm 2040 khoảng 20.000 – 22.000 ha.

7. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến áp dụng

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng các tiêu chí chất lượng cao về đô thị của Việt Nam cho Khu kinh tế Vân Phong để làm cơ sở dung nạp hạ tầng kỹ thuật, dân cư và có dự trữ phát triển ở giai đoạn dài hạn.

Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế một cách phù hợp để đưa vào nghiên cứu trong đồ án, làm tiền đề xây dựng Khu kinh tế Vân Phong phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh.

8. Yêu cầu, nội dung cần nghiên cứu quy hoạch xác định định hướng phát triển không gian Khu kinh tế Vân Phong như sau:

– Nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các định hướng của Quy hoạch chung năm 2014 và các quy hoạch ngành có liên quan; trên cơ sở địa hình cảnh quan, khả năng kết nối hạ tầng kết hợp các yếu tố đặc thù, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cấu trúc phát triển không gian và cơ cấu phân khu chức năng cho Khu kinh tế trên nguyên tắc hài hòa về không gian, họp lý linh hoạt trong liên kết chia sẻ chức năng và có thê kiêm soát dê dàng, xác định các khu vực phát triên như:

– Các khu vực trung tâm bán đảo Hòn Gốm, gắn với Cảng trung chuyển quốc tế, khu dịch vụ và công nghiệp logistic, cảng du lịch v.v…

– Các khu vực trung tâm công nghiệp: khu công nghiệp Vạn Thắng, khu công nghiệp tại Dốc Đá Trắng, trung tâm công nghiệp Ninh Thủy; khu công nghiệp Vạn Lương…các khu công nghiệp nhiệt điện và các cơ sở công nghiệp gắn với cảng nước sâu chuyên dùng tại Ninh Phước.

– Các khu vực dịch vụ du lịch và đô thị du lịch sinh thái biển bao gồm: Các khu du lịch tại phía Nam bán đảo Hòn Gốm và đảo Hòn Lớn, khu du lịch đảo Điệp Sơn, khu đô thị du lịch tại khu vực Tuần Lễ – Hòn Ngang – Mũi Đá Son, khu du lịch tại Đại Lãnh, các khu du lịch tại khu vực Dốc Lất, khu du lịch tại Đông-Nam Ninh Phước v.v…

– Các khu vực đô thị đa chức năng: Khu vực Vĩnh Yên, khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã, khu vực Đại Lãnh, khu vực thị trấn Vạn Giã và vùng phụ cận, khu vực trung tâm thị xã Ninh Hòa, khu vực Dốc Let và vùng phụ cận, khu vực Đông Bắc Ninh Hòa và Xóm Quán v.v…

– Các khu vực sinh thái nông – lâm nghiệp và ngập mặn: phía Tây đường sắt quốc gia Bắc – Nam cũng như tại khu vực Lạc An; trồng rừng ngập mặn, tôn tạo cảnh quan và nâng cao giá trị sinh thái của các khu vực ngập mặn ven biển; trồng rừng, tôn tạo cảnh quan trên các khu vực núi thuộc chân dãy núi Hoa Sơn, bán đảo Hòn Gốm, đảo Hòn Lớn, núi Hòn Hèo, núi Ổ Gà v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *