Hướng dẫn đăng ký thẻ tín dụng online

52 / 100

2 thoughts on “Hướng dẫn đăng ký thẻ tín dụng online

  1. Đa số các ngân hàng tại việt nam đều yêu cầu chứng minh thu nhập rất khó khăn cho những người làm freelance như mình. Cũng may có thằng Timo chỉ cần hàng tháng để vào tài khoản 2tr sau 3 tháng có thể làm thẻ tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *