Giá trị Doanh nghiệp là gì?

81 / 100

Các nhà đầu tư và nhà phân tích muốn có một thước đo toàn diện hơn về giá trị của một công ty thì hãy nhìn vào giá trị doanh nghiệp của nó, yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trị vốn chủ sở hữu. Giá trị doanh nghiệp xem xét đến quyền sở hữu, nghĩa vụ nợ và nắm giữ tiền mặt, đồng thời thể hiện giá trị của bản thân doanh nghiệp dựa trên cơ sở định giá cổ phiếu của thị trường thúc đẩy. 

giá trị doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp là gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV) là một cách để đo lường giá trị thực tế đối với hoạt động kinh doanh của một công ty mà không liên quan đến cấu trúc vốn hoặc tiền mặt tại quỹ của công ty đó. Đây là một cách toàn diện để định giá một công ty hơn là chỉ nhìn vào giá trị vốn hóa thị trường của nó.

giá trị doanh nghiệp

Về cơ bản, giá trị doanh nghiệp là giá trị vốn hóa thị trường của công ty được điều chỉnh tăng lên đối với khoản nợ chưa thanh toán và được điều chỉnh giảm xuống theo số dư tiền và các khoản tương đương.

Giá trị doanh nghiệp của một công ty có thể tăng hoặc giảm dựa trên các hoạt động tài chính và kết quả hoạt động của nó trên thị trường chứng khoán. Giá trị doanh nghiệp sẽ lên xuống theo từng bước với những thay đổi về giá trị vốn hóa thị trường của công ty, ngoại trừ những trường hợp thay đổi số dư tiền mặt và nợ.

Vì giá trị doanh nghiệp là thước đo chính xác hơn về giá trị kinh doanh thực tế của một công ty, nên nó thường được sử dụng để ước tính giá trị tiếp quản thực sự của nó.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường sử dụng Giá trị doanh nghiệp để tiến hành so sánh các công ty có cấu trúc vốn khác nhau. Khi kết hợp với các chỉ số tài chính khác, chẳng hạn như EBITDA, doanh thu và giá/thu nhập, tỷ lệ giá trị doanh nghiệp được sử dụng để đo lường và so sánh hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty.

Xem thêm:

Đầu tư giá trị là gì? Có phải đây là kênh đầu tư an toàn bền vững?

Cổ tức là gì? Một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư định giá cổ phiếu

Công thức Giá trị Doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp tương đối dễ tính. Công thức tính EV như sau:

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP (EV) = VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG + TỔNG NỢ – TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

  • Vốn hóa thị trường đơn giản là số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá cổ phiếu gần đây nhất.
  • Tổng nợ là tổng của tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của một công ty được thể hiện trên bảng cân đối kế toán trong phần “Nợ phải trả”. 
  • Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tất cả các tài sản lưu động của công ty được liệt kê trong mục “Tài sản lưu động” trên bảng cân đối kế toán.

Tại sao nợ lại ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của công ty?

Nợ của một công ty được thêm vào giá trị vốn hóa thị trường vì nó làm tăng số tiền phải trả để mua lại công ty. Đối với một công ty được mua lại, nhà đầu tư hoặc người khởi kiện sẽ phải thanh toán các nghĩa vụ nợ của công ty ngoài việc mua cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó.

Tương tự, tiền mặt được khấu trừ khỏi giá trị doanh nghiệp bởi vì, trong tình huống tiếp quản, một công ty chuyển giao tiền mặt của mình cho người mua, làm giảm chi phí mua lại một cách hiệu quả.

Ví dụ về giá trị doanh nghiệp

Để có bức tranh rõ ràng hơn về giá trị doanh nghiệp của một công ty có thể thay đổi như thế nào, hãy xem xét ví dụ sau: 

Vào đầu năm, Công ty A có giá trị vốn hóa thị trường là 10 triệu đô la, tiền và các khoản tương đương tiền là 400.000 đô la và tổng nợ là 500.000 đô la cho giá trị doanh nghiệp là 10,1 triệu đô la.

10 triệu đô la + khoản nợ 500.000 đô la – 400.000 đô la tiền mặt = 10,1 triệu đô la

Đến giữa năm, giá cổ phiếu của nó đã tăng 5%, nâng vốn hóa thị trường lên 10,5 triệu USD. Công ty quyết định sử dụng 300.000 đô la tiền mặt của mình để trả 300.000 đô la nợ của mình. Giá trị doanh nghiệp của nó tại thời điểm đó là 10,6 triệu đô la.

10,5 triệu đô la + khoản nợ 200.000 đô la – 100.000 đô la tiền mặt = 10,6 triệu đô la

Giá trị doanh nghiệp không được hầu hết các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ như vốn hóa thị trường, nhưng đây là một thước đo hữu ích phản ánh giá trị của hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty. Nó đo lường chi phí thực sự mà một người mua sẽ trả cho doanh nghiệp nếu tất cả cổ phiếu phổ thông được mua với giá cổ phiếu hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *