Đầu tư có đạo đức- Cổ phiếu xanh- Chỉ số bền vững cho các nhà đầu tư chứng khoán

86 / 100

Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến việc gắn kết các giá trị và niềm tin cá nhân với việc lựa chọn đầu tư của họ. Cùng với sự phát triển gần đây về mức độ phổ biến, hiện có nhiều lựa chọn hơn để xây dựng danh mục đầu tư dựa trên giá trị. Tìm hiểu thêm về đầu tư có đạo đức là gì và cách xây dựng danh mục đầu tư có đạo đức của riêng bạn.

đầy tư có giá trị

Đầu tư có đạo đức là gì?

Đầu tư có đạo đức là một phong cách đầu tư mà các khoản đầu tư được lựa chọn dựa trên sự phù hợp giữa đạo đức cá nhân và đạo đức của các công ty đang được xem xét đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư có đạo đức có thể muốn đạt được lợi tức đầu tư cao song họ có thể ưu tiên các giá trị đạo đức, tôn giáo, xã hội hoặc môi trường trước hiệu suất danh mục đầu tư.

Không có một “cách đúng đắn” nào để thực hiện việc đầu tư có đạo đức; do đó, việc lựa chọn cách thức thực hiện sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình hoặc chọn danh mục đầu tư được quản lý tập trung vào đầu tư có đạo đức.

Tại sao các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư có đạo đức?

Lý do chung cho việc đầu tư có đạo đức là vừa có thể đầu tư có đạo đức mà vẫn đạt được lợi nhuận thị trường hoặc thậm chí đạt lại hiệu quả vượt trội hơn. 

Một nghiên cứu rộng rãi về đầu tư bền vững do Morningstar thực hiện đã tiết lộ rằng các quỹ ESG (Environmental, Social and corporate Governance) của Hoa Kỳ hoạt động tốt hơn so với các quỹ cùng loại vào năm 2019.

Một số người đề xuất việc đầu tư có đạo đức tin rằng các công ty đối xử tốt với nhân viên và giảm thiểu tác động đến môi trường của họ có thể tạo ra các khoản đầu tư thông minh. Điều này là do hành vi có trách nhiệm của họ gắn với các mối quan tâm về môi trường, xã hội và quản trị có thể chuyển thành năng suất cao hơn và rủi ro thấp hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy nhân viên làm việc hiệu quả hơn 13% khi hạnh phúc. Một nghiên cứu của Diễn đàn Trường Luật Harvard về Quản trị Công ty cho thấy xếp hạng công ty ESG cao thường liên quan tích cực đến định giá và lợi nhuận đồng thời liên quan tiêu cực đến sự biến động.”

Làm thế nào để đầu tư một cách có đạo đức?

Đầu tư có đạo đức là một lựa chọn mang tính cá nhân, có nghĩa là quá trình này liên quan đến việc đầu tư theo cách tuân thủ quy tắc đạo đức cá nhân của một người. Vì vậy, bước đầu tiên trong đầu tư có đạo đức là nhà đầu tư phải quyết định xem “đạo đức” có nghĩa là gì đối với họ.

đầu tư có đạo đức

                    Để lựa chọn các khoản đầu tư có đạo đức: 

Xác định đầu tư có đạo đức: Các nhà đầu tư có thể tự quyết định điều gì là đạo đức, sau đó hình thành chính sách đầu tư xung quanh quy tắc đạo đức cá nhân này. 

Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn tránh đầu tư vào các công ty có chính sách môi trường thiếu trách nhiệm và tập trung vào các công ty có tiêu chuẩn xã hội và quản trị cao.

Quyết định cách lựa chọn đầu tư: Nói một cách đơn giản, nhà đầu tư có thể chọn xây dựng danh mục đầu tư có đạo đức của riêng họ hoặc mua một danh mục đầu tư được quản lý của các quỹ tương hỗ hoặc ETF tập trung vào các tiêu chuẩn đạo đức và bền vững nhất định.

Thực hiện nghiên cứu: Nếu một nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư của riêng họ, họ sẽ cần nghiên cứu các báo cáo về tính bền vững của công ty hoặc tìm các xếp hạng về tính bền vững.

Nếu chọn quỹ tương hỗ hoặc ETF, nhà đầu tư có thể nghiên cứu mục tiêu đầu tư của quỹ. Ví dụ, có nhiều quỹ nêu rõ mục tiêu có thể tuân theo một tiêu chuẩn xã hội, môi trường hoặc tính bền vững nhất định để lựa chọn an ninh đầu tư.

Mua khoản đầu tư: Sau khi nghiên cứu xong, bạn đã sẵn sàng mua cổ phiếu hoặc quỹ để xây dựng danh mục đầu tư có đạo đức!

Các loại đầu tư theo đạo đức

Một khoản đầu tư có đạo đức có thể bao gồm bất kỳ khoản bảo đảm đầu tư nào đáp ứng tiêu chuẩn hoặc quy tắc đạo đức của nhà đầu tư. Các loại hình đầu tư có đạo đức có thể được chia thành các phong cách đầu tư có đạo đức khác nhau, bao gồm đầu tư theo tác động, đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI) và đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

  • Đầu tư tác động: Chứng khoán đầu tư được lựa chọn với mục đích sử dụng tiền để tạo ra tác động tích cực đến xã hội hoặc môi trường.
  • Đầu tư SRI ( Socially Responsible Investment): Đây thường là cổ phiếu, quỹ tương hỗ hoặc ETF đầu tư vào các công ty tạo ra tác động tích cực hoặc bền vững dựa trên các giá trị tôn giáo, chính trị, quản trị công ty hoặc cá nhân nhất định.
  • Đầu tư ESG: Đây thường là các khoản đầu tư hoặc các công ty được đánh giá cao về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị.

Đầu tư có đạo đức là một phong cách đầu tư rộng rãi cho phép nhà đầu tư mua và nắm giữ chứng khoán đầu tư tuân thủ quy tắc đạo đức cá nhân của họ. Mặc dù hiệu suất là một yếu tố cần cân nhắc đối với nhà đầu tư có đạo đức, nhưng việc đáp ứng các mục tiêu hoặc giá trị bền vững, xã hội và môi trường nhất định là một mục tiêu cao hơn.

Xem thêm:

Đầu tư vào các thị trường mới nổi

Giá trị Doanh nghiệp là gì?

đầu tư có đạo đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *