Những hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

74 / 100

Để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, an toàn, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan, Luật Chứng khoán quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng và hậu quả của hành vi do mình gây ra.

những hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo Điều 12 Luật Chứng khoán, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

Thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán (không phân biệt trực tiếp hay gián tiếp).

Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán, gồm cả việc cung cấp thông tin hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch (của mình hoặc người khác) hoặc thông đồng với người khác để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả; cấu kết, lôi kéo người khác thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán.

Kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật Chứng khoán.

Theo quy định của Bộ Luật hình sự, các hành vi sau đây sẽ bị xử lý hình sự:

những hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán (quy định Điều 209 Bộ Luật hình sự). Tùy theo mức độ mà người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù đến 05 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Đối với Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì có thể bị phạt tiền đến 5.000.000.000 đồng; bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 210 Bộ Luật hình sự).

Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở thông tin này, thu lợi bất chính thì có thể bị phạt tiền đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với Pháp nhân thương mại phạm tội thì có thể bị phạt tiền đến 10.000.000.000 đồng; bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Thao túng thị trường chứng khoán (Điều 211 Bộ Luật hình sự)

Người nào sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả; thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán; liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán; đưa ra ý kiến về một loại chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó; sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo” thì có thể bị phạt tiền đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù đến 07 năm, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

PhotoFunia 1663661905
Một tên tuổi lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam bị xử lý vì hành vi thao túng giá chứng khoán

Đối với Pháp nhân thương mại phạm tội thì có thể bị phạt tiền đến 10.000.000.000 đồng, thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 212 Bộ Luật hình sự): Người nào làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán thu lợi bất chính thì có thể bị phạt tiền từ đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *