Hướng dẫn trade Bitcoin trên sàn giao dịch Binance – #2. Cách vào lệnh mua

82 / 100

Bài video này tôi sẽ mô tả cách vào lệnh mua bán trên sàn Binace, quản lý lệnh cũng như cách thực hiện lệnh stop limit để chốt lãi và cắt lỗ.

Mình cũng chia sẻ thêm một số vấn đề quan trọng mà các trader hay gặp phải để có thể giao dịch thành công.

huong dan trade bitcoin

Xem thêm: Hướng dẫn trading Bitcoin trên sàn Binance- #1. Hướng dẫn đồ thị

Video hướng dẫn mua bán trên sàn Binance

Xem thêm:

Hướng dẫn Binance – Sàn giao dịch mua bán Bitcoin/Altcoin với chi phí thấp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *