Điều gì xảy ra khi cổ phiếu bị hủy niêm yết?

84 / 100

Khi một cổ phiếu bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán, nó được coi là bị hủy niêm yết. Đây có thể là hành động tự nguyện do công ty đề xuất hoặc do các sàn giao dịch tự ra quyết định vì cổ phiếu không còn đáp ứng các yêu cầu niêm yết. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cổ phiếu bị hủy niêm yết?

cổ phiếu bị hủy niêm yết

Cổ phiếu bị hủy niêm yết có ý nghĩa gì?

Bị hủy niêm yết nghĩa là bị xóa khỏi danh sách niêm yết trên sàn giao dịch, đồng nghĩa với việc cổ phiếu không còn được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Một công ty có thể chọn hủy niêm yết cổ phiếu của mình để theo đuổi một mục tiêu chiến lược khác hoặc có thể bị buộc phải rời khỏi vì không còn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của sàn giao dịch.

Các hình thức hủy niêm yết cổ phiếu

Có hai loại hủy niêm yết: hủy niêm yết tự nguyện và hủy niêm yết không tự nguyện.

Tự nguyện hủy niêm yết

Đối với hủy niêm yết tự nguyện, công ty đang chọn cách tự xóa mình khỏi sàn giao dịch. Có một số lý do để một công ty đưa ra quyết định này:

Giảm chi phí: Có rất nhiều chi phí liên quan đến giao dịch công khai để tuân thủ các quy tắc và luật pháp quy định. Việc hủy niêm yết tự nguyện được tiến hành khi một công ty sử dụng phân tích chi phí – lợi ích để xác định rằng không còn lợi ích tài chính ròng nào từ việc giao dịch công khai.

Mua lại: Trong một cuộc mua lại, pháp nhân mua thường coi công ty được mua là tư nhân. Các pháp nhân mua có thể bao gồm các công ty cổ phần tư nhân hoặc các công ty mua lại lớn hơn sẽ mua hầu hết hoặc tất cả cổ phiếu của công ty đã mua.

Ra quyết định nhanh hơn: Bằng cách hủy niêm yết và chuyển sang chế độ tư nhân, các công ty có thể giảm bớt đầu vào của cổ đông và hội đồng quản trị, do đó các quyết định lớn sẽ được thông qua một cách nhanh chóng hơn.

Hủy niêm yết không tự nguyện

Hay hủy niêm yết bắt buộc, điều này xảy ra khi sở giao dịch chứng khoán buộc công ty rời khỏi sàn giao dịch vì họ không còn đáp ứng các yêu cầu quy định tối thiểu của sàn giao dịch. Những yêu cầu này có thể liên quan đến việc duy trì giá cổ phiếu tối thiểu, yêu cầu vốn hóa thị trường tối thiểu hoặc hồ sơ tài liệu bắt buộc.

Điều gì xảy ra với cổ phiếu khi cổ phiếu bị hủy niêm yết?

 cổ phiếu bị hủy niêm yết?

Nếu một cổ phiếu bị hủy niêm yết, cổ phiếu có thể tiếp tục giao dịch không cần công khai trên bảng thông báo OTC. Cổ đông vẫn có thể giao dịch cổ phiếu, mặc dù có khả năng thị trường sẽ kém thanh khoản hơn. Các cổ đông nên đánh giá cẩn thận các cổ phiếu bị hủy niêm yết, vì việc chuyển sang sàn OTC có thể đồng nghĩa với việc công ty đang gặp khó khăn về tài chính và có thể sắp phá sản. Khi phá sản, nhà đầu tư có thể mất tất cả.

Nếu cổ phiếu ngừng giao dịch công khai hoàn toàn, các cổ đông có thể được mua lại hoặc được cơ cấu lại cổ phiếu để tham gia vào việc nắm giữ cổ phần tư nhân của công ty. Đôi khi, các cổ đông sẽ được cung cấp chứng quyền, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi khi một công ty chuyển từ trạng thái đại chúng sang tư nhân.

Ví dụ về một cổ phiếu bị hủy niêm yết

Burger King là ví dụ điển hình về một công ty đã bị hủy niêm yết, sau đó trụ lại và bị hủy niêm yết lần nữa. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đã tự nguyện hủy niêm yết vào năm 2010 và rời khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York. Việc hủy niêm yết này do một đợt mua riêng tư của 3G Capital. Hai năm sau đó, pháp nhân tư nhân được thành lập và giao dịch trong một thời gian cho đến khi sáp nhập với chuỗi cửa hàng cà phê, Tim Hortons. Sự hợp nhất đã tạo ra một công ty mới, Restaurant Brands International (QSR) hiện giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto.

Xem thêm: 

Bạn đã biết hết các lĩnh vực trên thị trường chứng khoán chưa? Chúng là gì và có bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *