Đường Trung bình động (Moving Average – MA) trong phân tích kỹ thuật

62 / 100

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán. Bài viết này nhằm giới thiệu một số khái niệm cơ bản về Đường trung bình động.

Đường Trung bình động (Moving Average - MA)

Đường Trung bình động là gì

Đường Trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên giá của một cổ phiếu hoặc một chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được tính bằng cách lấy tổng giá của cổ phiếu hoặc chỉ số trong một số ngày giao dịch và chia cho số ngày đó. Ví dụ, nếu ta muốn tính trung bình động 10 ngày của cổ phiếu A, ta sẽ lấy tổng giá của cổ phiếu A trong 10 ngày gần nhất và chia cho 10. Kết quả là một đường cong biểu diễn xu hướng giá của cổ phiếu A trong 10 ngày.

Kỳ giao dịch trong trung bình động

Kỳ giao dịch là số ngày được sử dụng để tính trung bình động. Kỳ giao dịch có thể là ngắn, trung và dài tùy theo mục đích và chiến lược của nhà giao dịch. Một số kỳ giao dịch phổ biến là 5, 10, 20, 50, 100 và 200 ngày. Kỳ giao dịch càng ngắn thì đường trung bình động càng gần với giá thực tế của cổ phiếu hoặc chỉ số, nhưng cũng càng nhiều nhiễu và dao động. Kỳ giao dịch càng dài thì đường trung bình động càng mượt và phản ánh xu hướng giá lâu dài của cổ phiếu hoặc chỉ số, nhưng cũng càng chậm trễ và ít nhạy với biến động giá.

Ưu điểm và hạn chế của đường  trung bình động

Đường trung bình động có nhiều ưu điểm như sau:

– Đơn giản và dễ sử dụng: Chỉ báo này không yêu cầu phức tạp hay khó hiểu, chỉ cần quan sát đường trung bình động và so sánh với giá thực tế để nhận biết xu hướng giá.

– Phù hợp với nhiều loại giao dịch: Chỉ báo này có thể áp dụng cho nhiều loại giao dịch khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn, trung hạn cho đến dài hạn, tùy theo kỳ giao dịch được chọn.

– Hỗ trợ xác định điểm vào ra: Chỉ báo này có thể hỗ trợ nhà giao dịch xác định điểm vào ra thích hợp cho giao dịch của mình, ví dụ khi giá cắt lên trên đường trung bình động là một tín hiệu mua, khi giá cắt xuống dưới đường trung bình động là một tín hiệu bán.

Tuy nhiên, đường trung bình động cũng có một số hạn chế như sau:

– Chậm trễ và ít nhạy: Chỉ báo này luôn dựa trên dữ liệu quá khứ để tính toán, nên sẽ có độ trễ so với giá thực tế. Điều này có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tốt hoặc vào ra sai thời điểm.

– Không hiệu quả trong thị trường ngang: Chỉ báo này chỉ phản ánh xu hướng giá, nên sẽ không hiệu quả trong thị trường ngang, khi giá dao động trong một biên độ nhỏ. Khi đó, đường trung bình động sẽ gần như song song với giá và không có tín hiệu rõ ràng.

Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và hữu ích trong giao dịch chứng khoán. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng giá của cổ phiếu hoặc chỉ số, và xác định điểm vào ra thích hợp cho giao dịch của mình. Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có một số hạn chế nhất định, do đó, nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có được kết quả giao dịch tốt nhất.

Xem thêm:

Học forex với các chương trình đào tạo miễn phí từ XM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *