Tác giả: Khương Nguyễn

Mình là Khương Nguyễn, một người đam mê tài chính, thích thử thách, nồng nhiệt chia sẻ mọi điều mình biết đến tất cả mọi người. Ước mơ mọi người dân Việt Nam đều được sống trong sự giàu có.