Category Archives for HÀNH TRÌNH

Con đường dẫn đến sự tự do tài chính

quản lý tài chính cá nhân

Sự thông minh tài chính cá nhân là gốc rễ cho sự giàu có của nhân loại. Bạn đã là người được giáo dục tài chính tốt chưa? Cách đây vài năm, tôi tình cờ đọc được bộ sách Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, cuốn sách đã thay đổi tôi về con đường […]

Tiếp tục đọc